REALISERER KRAFTVERKSDRØMMEN

FLEKSIBLE SAMARBEIDSFORMER

NØKKELFERDIGE KVALITETSANLEGG

ERFAREN KRAFTUTBYGGER

BYGGER TIL FASTPRIS

PROSJEKTER

Sammen med fallrettighetseiere eller andre prosjekteiere over hele landet bygger vi kraftverk. Les mer om prosjektene vi har under utvikling og bygging, og det vi tidligere har bygget.

HVORDAN VI JOBBER

Vi utfordrer vedtatte sannheter, tenker helhetlig fra dag én, prosjekterer og realiserer kraftverksdrømmen. Ved å følge våre verdier – Engasjert, Trygg og Personlig – skaper vi verdier og ren fornybar energi.

SAMARBEIDSMODELL

For oss er det viktig å vite hva som er viktig for deg. Vi har ulike modeller å tilby avhengig av din risikovilje. Se mer om hva vi kan tilby her.

SISTE NYHETER

Kurs i rørlegging

Yri Sand skal i løpet av sommar og haust installere 140 rør på ca 2 tonn varsomt og sikkert i grøfta. Då er det viktig med litt teori på førehand! Brødrene Dahl gjennomførte i dag kurs i rørlegging.
Les mer

Tillatelse til å bygge Mårberget kraftverk i Beiarn

Kraftverket skal utnytte 658 meters fall, dette blir ny rekord for NGK.

Les mer

Konsesjon gitt til Haugaelva!

Haugaelva i Eimhjellen, Gloppen kommune har fått konsesjon!
Les mer

Kraftstasjon påbegynt på Fiskløysa

Namsskoganbygg er i gang med forskaling til utløpskanalen til kraftstasjonen på Fiskløysa.
Les mer

Snart oppstart av byggearbeider på Sigdestad

Anleggsentreprenør Yri Sand har sprengt ut tomt for inntaks-konstruksjon og kraftstasjon. Byggmester Terje Sunde gleder seg til å starte!
Les mer

NVE befaringer på Voss

NGK Utbygging har befaring med NVE på Togrovi, Tverrelvi og Bjørndalen denne uka.  Alle tre ligger i Teigdalen i Voss kommune. I løpet av året får vi svar på om vi får konsesjon eller avslag. Bildet er fra den nedlagte gården To i Teigdalen.
Les mer

Økt aktivitet ved Fiskløysa

Nedre del av rørgatetrasé er avdekket opp til myrområdet. Høyere aktivitet i perioden som kommer.

Les mer

Liaelva offisielt åpnet!

Liaelva kraftverk offisielt åpnet med to ordførere!

Les mer

Åpent informasjonsmøte 15/6 – Sandneselva kraftverk

NGK Utbygging starter nå utbyggingen av Sandneselva kraftverk i Masfjorden.

Les mer

Offisiell åpning 12/6 – Liaelva kraftverk

Vi har bygget ferdig vårt tredje kraftverk i Sør-Aurdal kommune og det er tid for offisiell åpning.

Les mer

Norsk Grønnkraft® har erfaring siden 2004 med utvikling, bygging og drift av vannkraftverk (se referanser). Vannkraftverk er ren fornybar energi, en god utnyttelse av naturressurser og gir gode løsninger for mange nærmiljøer. Samtidig er det et godt bidrag til næringslivet lokalt og regionalt både i utbyggingsfasen og driftsfasen.

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo