Fiskløysa

Aktuelt om Fiskløysa


20 mann i arbeid på Fiskløysa

Det er stor aktivitet både på inntak, rørgate og kraftstasjon på Fiskløysa. Høsten i Trøndelag har vært fin, og det har vært god framdrift den siste måneden. Inntak og første del av dam er stort sett ferdig og om en uke eller to legges elven om for å bygge resten av dammen. Kraftstasjonen er klar for montering av turbintromme og betongelementer, mens rørleggingen går sin gang.

Montert innløpsrør i kraftstasjon

Spetals Verk har nå montert innløpsrøret på Fiskløysa kraftverk. I tillegg har Namskogan bygg støpt maskinsaldekket, slik at det er klart for montasje av turbin.

Fremdrift på Fiskløysa

Både rørlegging og støping i kraftstasjon er godt i gang. Lenger opp i rørtraseen avdekkes det og sprenges fjell. Fremover fortsetter arbeid med støping i inntaket og rørlegging.

Fiskløysa

Ligger i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Prosjektet er utviklet av NTE Energi AS og Statskog. Ettersom tidligere prosjekteiere ikke har fått lønnsomhet i prosjektet har NGK Utbygging AS overtatt prosjektet og skal bygge det i 2017/2018. Les mer på NVEs nettsider. 

 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 187 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 5,1 MW
(tilsvarer 5100 panelovner)
Årlig produksjon: 17,9 GWh
(tilsvarer 895 husstander)
Kontaktperson: Svein Halveg/Øystein Rafoss

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo