Grytendal kraftverk

Aktuelt om Grytendal kraftverk


Spesialtransport av betong i Grytendal

I Grytendal må det leies inn ferje for å få betongen på plass. Fjellbygg AS har leid inn ferja MF Ramtind fra Torghatten trafikkselskap AS til transport av betongbiler.
Betongbilene fraktes 2,5 timer fra Vennesund til Kolsvika. Alt må koordineres med flo og fjære i Kolsvika, slik at bilene kommer seg enkelt av og på ferja.
I Kolsvika er det nemlig sjøveien den eneste veiforbindelsen inn og ut. Fra kaia i Kolsvika er det ca. 2,5 km inn til Grytendal kraftverk.


Innlandkjøring i Kolsvika.
Kaia i Kolsvika ble bygget ifm. bygging av Kolsvik kraftverk (128 MW) bygget i 1979

Gjennomslag for boring i Grytendal!

Norhard hadde mandag 25/9 gjennomslag med den retningstyrte boringen i Grytendal. Da var godt og vel 555 m boret med diameter på 70 cm, alt utført på nøyaktig en måned.
Dette er en milepæl for oss i Norhard, vi har aldri tidligere vært med på at boringen har gått så smertefritt, sier Kjetil Knutsen i Norhard.
Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS synes dette har gått over all forventning og skryter av Norhard som har stått for jobben. Nå gjenstår opprømming med ei borekrone på 1,5 m i diameter, samt foring av borehullet med stålrør, fortsetter Skjevdal ivrig.

I tillegg til boring skal det legges rørgate ca. 200 meter ned til kraftstasjon. Fjellbygg AS står for legging av rør, samt arbeidene med kraftstasjon dam og inntak.
les mer…

Grytendal – god fremdrift

Bildet over viser Kollsvik med messebygg og kai. Alt utstyr må fraktes inn og ut her.

Norhard gjør en solid jobb med boringen, fremdriften ligger på ca. 2 m boring i timen. Har nå boret ca. 310 meter, og forventet gjennomslag er om ca. 1 måned.
Fjellbygg arbeider med dam og inntak i tillegg til kraftstasjonen. Dammen er utfordrende å bygge da vannstanden går svært raskt opp og ned i vannet.

Grytendalsvannet. Inntak med rigg til høyre i bildet. Dam vil bli i underkant av bilder ( ikke synlig på bildet)

Påhugg boring. Her har Norhard sin rigg. Når borehullet er ferdig vil det her bli en overgang til nedgravde rør ned mot kraftstasjon som skimtes nede ved elva.

Grytendal kraftverk

Grytendal kraftverk fikk konsesjon 31. januar 2007. Den gang var det Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) som drev prosjektet.
NGKU overtok prosjektet på sensommeren 2016 og konsesjonen utløp i januar 2017. Av den grunn måtte NGKU jobbe svært intensivt med prosjektet frem mot investeringsbeslutning og bygging. Prosjektet ble omprosjektert, samt løsninger ble diskutert med leverandører, konsulenter og NTE. Rett før jul 2016 ble investeringsbeslutning tatt, og prosjektet er nå i byggefasen.
Grytendal ligger i en dal der eneste adkomst er via båt, hvis man ikke ønsker å gå. Eksisterende kai og veier i Kollsvik vil bli benyttet. Alt av materialer og leveranser til anlegget vil bli fraktet via båt inn Tosenfjorden.
Les mer om prosjektet på NVEs nettsider. 

Nøkkeldata

Status: Bygging
Fallhøyde: 164 m
Turbintype: Francis
Effekt: 6,5 MW
(tilsvarer 6500 panelovner)
Årlig produksjon: 21,8 GWh
(tilsvarer 1090 husstander)
Kontaktperson: Svein Halveg

 

KONTAKT OSS

E-post: post@ngku.no

Telefon: 24 02 25 05

 

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4270 Nydalen, 0401 Oslo